130 هزار متر سوله استاندارد

اطلاعات بیشتر

زمینی به مساحت حدودا 20 هکتار دارای سوله استاندارد به مساحت 130 هزار متر مربع با تمامی امکانات و امتیازات.
قیمت برای فروش 80 میلیارد تومان
جهت اجاره نیز میباشد.
کرمی 09125618186

80 میلیارد تومان


منطقه: قزوین

نوع: فروش

نوع ملک: صنعتی

متراژ: 20 هکتارمتر

تاریخ ثبت: 18 / 11 / 1395

اطلاعات تماس

026-34703090

026-34716043

09122614815

09125618186