جستجو در فایل ها

4000 متر سالن بهداشتی
فروش

4000 متر سالن بهداشتی

قیمت:12500000000تومان

اطلاعات بیشتر
61 هکتار باغ
فروش

61 هکتار باغ

قیمت:160000تومان

اطلاعات بیشتر
103 هکتار زمین کشاورزی
فروش

103 هکتار زمین کشاورزی

قیمت:3060000000تومان

اطلاعات بیشتر
20 هزار متر سوله استاندارد
فروش

20 هزار متر سوله استاندارد

قیمت:27 میلیاردتومان

اطلاعات بیشتر
ده هزار متر زمین چهار دیواری
فروش

ده هزار متر زمین چهار دیواری

قیمت:دو میلیارد تومانتومان

اطلاعات بیشتر
مجموعه صنعتی زیر قیمت
فروش

مجموعه صنعتی زیر قیمت

قیمت:3/000/000/000تومان

اطلاعات بیشتر
7000 متر سوله کمالشهر کرج
فروش

7000 متر سوله کمالشهر کرج

قیمت:13/000/000/000تومان

اطلاعات بیشتر