جستجو در فایل ها

3300 متر سوله بهداشتی
فروش

3300 متر سوله بهداشتی

قیمت:7/800/000/000 میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
12 هزار متر سوله
فروش

12 هزار متر سوله

قیمت:60/000/000/000تومان

اطلاعات بیشتر
2360 متر سالن
فروش

2360 متر سالن

قیمت:1/800/000/000تومان

اطلاعات بیشتر
600 متر سوله استاندارد
فروش

600 متر سوله استاندارد

قیمت:1/500/000/000 میلیون تومانتومان

اطلاعات بیشتر
5200 متر سوله استاندارد
فروش

5200 متر سوله استاندارد

قیمت:12/500/000/000 میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
2240 متر زمین صنعتی
فروش

2240 متر زمین صنعتی

قیمت:متری 150 هزار تومان

اطلاعات بیشتر
1100 متر سوله استاندارد
فروش

1100 متر سوله استاندارد

قیمت:2/800/000/000 میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
2200 سوله استاندارد
فروش

2200 سوله استاندارد

قیمت:5/000/000/000 تومان

اطلاعات بیشتر
سوله صنعتی
فروش

سوله صنعتی

قیمت:700/000/000 میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
سوله صنعتی
فروش

سوله صنعتی

قیمت:1/300/000/000 میلیونتومان

اطلاعات بیشتر
باغچه و ویلا
فروش

باغچه و ویلا

قیمت:300 میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
باغچه سهلیه
فروش

باغچه سهلیه

قیمت:320 میلیونتومان

اطلاعات بیشتر
باغچه با ویلای شیک در کردان
فروش

باغچه با ویلای شیک در کردان

قیمت:1/100/000/000 میلیونتومان

اطلاعات بیشتر
باغ ویلا
فروش

باغ ویلا

قیمت:1/600/000/000میلیون تومان

اطلاعات بیشتر